ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
วิ่งคบเพลิงงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ปี 2562 
     
โครงการฝึกอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและทัศนศึกาาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๕๗ 
      ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โครงการพระราชดำริชังหัวมัน  จังหวัดเพรชบุรี
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๗ 
      ระหว่างวันที่  ๗-๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เขตพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน   อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข แมวล้านตัว ประจำปี ๒๕๕๗ 
      ระหว่างวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน    อำเภอครบุรี     จังหวัดนครราชสีมา
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗ 
      ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕  เมษายน  ๒๕๕๗  เขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน  อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๕๖ 
      ระหว่างวันที่  ๑๖-๒๐  กันยายน ๒๕๕๖ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา  ที่  ๒  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์   ตำบลโพธิ์กลาง    อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา
จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน 
      จุดบริการประชาชนช่วง  7  วันอันตราย  องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน    
โครงการเสริมสร้างทักษะ และ พัฒนาการเด็กปฐมวัย สู่ความเข้มแข็ง 
        โครงการเสริมสร้างทักษะ และ พัฒนาการเด็กปฐมวัย สู่ความเข้มแข็ง วันที่  31  มีนาคม  2552  
โครงการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์รดนำดำหัวจากผู้สูงอายุ 
      โครงการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์รดนำดำหัวจากผู้สูงอายุ  ระหว่าง  วันที่   10  เมษายน  2552  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,222,431

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.