ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตำบลโนนเมือง

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมืองเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของเท

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนรา

  ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมืองเรื่องรายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมา

  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนรอบ 5 เดือนแรกประจำปี

  ประกาศ อบต.ประสุข เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว หมู่ที่

  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

  มาตรการเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  รายงานผลการดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2564

  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของเทศบา

  ประกาศเทศบาลตําบลโนนเมือง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดก

  ประกาศเทศบาลตําบลโนนเมือง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนรวม

  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,222,521

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.