ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     สำนักปลัด อบต. 

สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.  
สำนักปลัด อบต.


นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน


นางสาวรัชนก ศรียะนา
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวมณีเนตร ศรีแก้ว
นักพัฒนาชุมชน


นางญาณิศา ยางจ้าน
นักทรัพยากรบุคคล


พ.จ.อ.พนมการ หงษ์กระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายธีร์ธวัช ทวีวัชรรุ่งเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจุฑารัตน์ เชิดครบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุมนตกานต์ กูบกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมชาย สุ่มนาค
พนักงานขับรถยนต์


นายประสิทธิ์ ชอบสระน้อย
คนตกแต่งสวน


นางสาวละมัย หินเหล็ก
คนงาน


นางสาวศิริพร พานพบ
คนงาน


นายสาทิตย์ ริ้วกระโทก
คนงาน


นางสาวเดือน แววกระโทก
คนงาน
สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 กันยายน 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.197.197.23
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,630,877

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.