ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายอนันต์ ผินกระโทก
ประธานสภา อบต.


นายกรรชัย มุ่งดี
รองประธานสภา อบต.


นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
เลขานุการสภา อบต.


นายชูชาติ ชอนครบุรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายจักรกฤษ เลือดกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายกสิวัฒน์ เสมาวัฒนา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2


นายจักรพันธ์ ทองชุมแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสุพัตรา นอกสำโรง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4


นายลอง พุตจะโป๊ะ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5


นายสายฝน สุดสาคร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นางอำนวย พลจังหรีด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายสมศักดิ์ ศิริเพ็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายสุทธิพงษ์ โหมกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายสุเมศ เชียรสระน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายนิรมิตร ใจซื่อ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9


นางวรัทยา ยิ้มกระโทก
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,222,349

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.