ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม  

 สภาพทางสังคม    

ด้านการศึกษา  
ประกอบด้วยสถานศึกษา   2   แห่ง   ดังนี้
                        (1) โรงเรียนบ้านหนองตะแบก   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
          -    ครู, อาจารย์         จำนวน    23     คน   : ชาย      9    คน            หญิง     14   คน
          -    นักเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)    จำนวน 123 คน : ชาย 65 คน หญิง 58 คน
          -    นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 294 คน : ชาย    141 คน    หญิง    153 คน
          -    นักเรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี) จำนวน 80 คน : ชาย    41   คน หญิง   39 คน
                        (2) โรงเรียนบ้านเทพนิมิต เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง   ประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
          -    ครู, อาจารย์                    จำนวน    9     คน   : ชาย 3    คน       หญิง     6   คน
          -    นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน   112    คน :   ชาย    54 คน    หญิง     58 คน
          -    นักเรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี)จำนวน   24    คน :   ชาย    15   คน   หญิง   9 คน
 
 
           สถาบันหรือองค์กรศาสนาทางศาสนา
มีวัด และสำนักสงฆ์ รวม 9 แห่ง ได้แก่
วัดหนองโคพรหมนิมิต
วัดชัยพฤกษ์ประชาราม
วัดหนองจาน
วัดหนองตะแบกประชาราม
วัดเทพนิมิตวิทยาราม
วัดหนองบัวบูรพาราม
วัดบ้านใหม่หนองบัว
สำนักสงฆ์ป่าเรไร
 

 

สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 กันยายน 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.197.197.23
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,631,237

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.