ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 
การคมนาคม     
มีถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 2199 ผ่านระหว่างตำบล 1 แห่งถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน 1 สาย ระยะทาง 1 กิโลเมตร ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง รวมระยะทาง 48.55 กม.
 
 
            การโทรคมนาคม
                        โทรศัพท์สาธารณะ หมู่บ้านละ 1 แห่ง มีการติดตั้งเครือข่ายสัญญาโทรศัพท์สัญญาณดาวเทียม ให้บริการแก่ราษฎร จำนวน 8 หมู่บ้านและในปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์มือถือกันแทบทุกครัวเรือน
 
บริการไฟฟ้า 
-    จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น จำนวน 9   หมู่บ้าน
-    จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น   1,383    หลังคาเรือน
 
           แหล่งน้ำธรรมชาติ       
มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญดังนี้
คลองธรรมชาติ (คลองลำลาก 1 แห่ง) เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-   ทำนบ / ผนังกั้นน้ำ               3          แห่ง
-   อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 3          แห่ง
-  สระน้ำ                              36         แห่ง
-   บ่อบาดาล                          76         แห่ง
 
                        ประปา    
            ในเขตตำบลตะแบกบานมีระบบประปาหมู่บ้านที่หน่วยงานต่าง ๆ สร้างขึ้นจำนวน 9   แห่ง
-        ประปาบ้านหนองโค หมู่ที่ 1 ปีที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2542 (งบประมาณ อบต. จำนวน 241,572 บาท) ปริมาณความจุ 8 ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ 141 ครัวเรือน
-        ประปาบ้านหนองผักไร หมู่ที่ 2 ปีที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2535 (ติดตั้งเครื่องกรองน้ำของโยธาธิการ) ปริมาณความจุ 10 ลบ.ม.จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ 50 ครัวเรือน
-        ประปาบ้านหนองผักไร หมู่ที่ 2 (คุ้มหินดาด) ปีที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2539 (งบประมาณกรมโยธาธิการ ) จำนวน 161,105.- บาท
-        ประปาบ้านหนองจาน หมู่ที่ 3 ปริมาณความจุ 30 ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้อย97 ครัวเรือน
-        ประปาบ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 4 (คุ้มบน) ติดเครื่องกรองน้ำ ปีที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2537 (งบประมาณโยธาธิการ จำนวน 420,000.-บาท)ปริมาณความจุ 10 ลบ.ม.จำนวนครัวเรือน104 ครัวเรือน
-        ประปาบ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 4 ปีที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2537 ปริมาณความจุ 10 ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ 40 ครัวเรือน
-        ประปาบ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 5 ปีที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2545 (งบประมาณ 209,500.-บาท) ปริมาณความจุ 12 ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ 120 ครัวเรือน
-        ประปาบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ปีที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2545 (งบประมาณ 614,300.-บาท) ปริมาณความจุ 15 ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ 67 ครัวเรือน
-        ประปาบ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 8 ปีที่ก่อสร้าง พ.ศ.2545 (งบประมาณ 260,000.- บาท) ปริมาณความจุ 10 ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ 98 ครัวเรือน
 
                        สาธารณูปโภคอื่น ๆ
-       โรงเรียนประถมศึกษา                   2          แห่ง      หมู่ที่ 1,8
-       โรงเรียนมัธยม (ขยายโอกาส)         1          แห่ง      หมู่ที่   1
-       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      9          แห่ง      หมู่ที่ 1 - 9
-       วัดและสำนักสงฆ์                         7          แห่ง      หมู่ที่ 1, 6, 9
-       สถานีอนามัย                              1          แห่ง      หมู่ที่ 1
-        ศูนย์บริหารและถ่ายทอดฯ             1          แห่ง      หมู่ที่ 1
-       องค์การบริหารส่วนตำบล               1          แห่ง      หมู่ที่ 1

 

สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,222,525

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.