ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน

 

 

 
ที่ตั้งและอาณาเขต
 
                ตำบลตะแบกบาน เป็นหนึ่งในสิบสองตำบลของอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาพื้นที่ทั้งอำเภอครอบคลุม 1,816.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,135,532 ไร่
                ในส่วนของตำบลตะแบกบาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 58.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,200 ไร่ ห่างตัวอำเภอไกลสุดระยะทาง 16 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง   ดังนี้
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ     ต.มาบตะโกเอนและ ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี   จ.นครราชสีมา
ทิศใต้      ติดต่อกับ     ต.โคกกระชายและ ต.ลำเพียก  อ.ครบุรี    จ.นครราชสีมา
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ     ต.เสิงสาง      อ. เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ     ต.เฉลียง        อ.ครบุรี      จ.นครราชสีมา
 
แผนที่ตำบลโดยสังเขป                  
 
  


                ลักษณะภูมิประเทศ 
                ตำบลตะแบกบาน ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือน้ำทะเล 215-312 เมตร พื้นที่ทั้งหมด ตั้งอยู่ในเขตป่าดงอีจานและป่าครบุรี พื้นที่เป็นที่ราบลูกฟูก 92 % ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ , ไม้ผล และเป็นที่ราบลุ่มเพียง 8 % ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการทำนา
 
                พื้นที่ป่า
                 ตำบลตะแบกบานมีพื้นที่ป่า ที่ยังคงสภาพเป็นป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 742 ไร่ การใช้ประโยชน์ของป่าไม้ในตำบลตะแบกบานและตำบลใกล้เคียง ใช้สำหรับหาของป่าเช่นผักหวานป่า,ฟืน,เห็ด ซึ่งพื้นที่ป่าไม้อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองบัว 
 
                ภูมิอากาศ
                 สภาพภูมิอากาศตำบลตะแบกบาน เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิค่อนข้างสูง และจะสูงที่สุดช่วงกลางเดือนเมษายน เดือนมิถุนายน-ตุลาคม อุณหภูมิของอากาศอยู่ในช่วงปกติ คือ 26 – 28 องศา และหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไป แนวโน้มอุณหภูมิจะลดต่ำลง จนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์
สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,222,420

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.