ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     ด้านการเมือง การบริหาร 

ด้านการเมือง การบริหาร
ด้านการเมือง การบริหาร  

ด้านการเมือง การบริหาร

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวนบุคลากร
                        1.   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
-       นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-       เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                     -    สมาชิก อบต.จำนวน 18 คน
 
 
ระดับการศึกษาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ปริญญาตรี จำนวน   -  คน
อนุปริญญาตรี จำนวน - คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน  4 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า จำนวน 3  คน
ประถมศึกษา   จำนวน 11 คน
บุคลากรประจำ
                        1. สำนักปลัด
     -     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                            -     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
                             -     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
                        2. ส่วนการคลัง
                             -    หัวหน้าส่วนการคลัง
                             -    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
-       เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
-       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. ส่วนโยธา
 -     หัวหน้าส่วนโยธา
                        4.   ส่วนการศึกษา
                              - ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,222,503

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.