ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                   -   ทรัพยากรดิน  แบ่งเป็นกลุ่มดิน  ดังนี้

                   -   ทรัพยากรน้ำ  ตำบลตะแบกบาน  มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพียงพอในการอุปโภคบริโภค   และสามารถใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

 

 

                   -   ทรัพยากรป่าไม้  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน

 

การใช้ที่ดิน

            พื้นที่ทั้งหมดของตำบล                               43,200              ไร่

            พื้นที่ทำการเกษตร                                    41,647              ไร่

                        ทำนา                                           2,290              ไร่

                        ทำไร่                                         38,607              ไร่

                        ไม้ผล                                             453              ไร่

                        พืชผล                                               41              ไร่

                        ไร่นาสวนผสม                                     95              ไร่

                        ยางพารา                                             4             ไร่

                        อื่น ๆ                                              936              ไร่

                        ที่อยู่อาศัย                                       774              ไร่

 

            


         
จุดเด่นของพื้นที่
(ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

         พื้นที่ในเขตตำบลตะแบกบานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่  เช่น มันสำปะหลัง ข้าว และอ้อย นอกจากนี้ยังสามารถปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น และในเขตตำบลยังมีแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นไว้ใช้อย่างเพียงพอ จึงทำให้อนาคตสามารถจัดทำโครงการสวนหย่อมพักผ่อนได้

 (1)   กลุ่มดินที่ราบน้ำท่วมถึง  (ชุดวัฒนา)  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  จนถึงดินเหนียวการระบายน้ำไม่ค่อยดี  ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  เหมาะสมปลูกข้าว

(2)   กลุ่มดินดอน  (ชุดดินน้ำพอง , ชุดดินวาริน,ชุดดินยโสธร) ลักษณะดินหน้าดินลึก  เนื้อดินละเอียดปานกลางยกเว้นดินชุดน้ำพองซึ่งมีเนื้อดินหยาบความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับปลูกหญ้า  เลี้ยงสัตว์

(3)   กลุ่มดินเนินเขา  (ชุดดินโชคชัย , ชุดดินสุรินทร์)  ลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลางถึงละเอียดเป็นดินร่วนปนทรายค่อนข้างเหนียวความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับปลูกไม้ผล/พืชไร่

            

สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,222,286

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.