ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     ข้อมูลแหล่งน้ำ 

ข้อมูลแหล่งน้ำ
ข้อมูลแหล่งน้ำ  

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ
 
                        แหล่งน้ำธรรมชาติ
            มีคลองลำลาก กว้างประมาณ 81 เมตร ลึก 3.5 เมตร มีระยะทางยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ที่ใช้ในการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝนเท่านั้นอันเนื่องจากความตื้นเขิน
           การใช้ประโยชน์  
           อุปโภค-บริโภค     ประมาณ          750          ครัวเรือน
           การเกษตร          ประมาณ           3,000      ไร่
            ระดับน้ำ             
           ฤดูฝน                 ประมาณ             3          เมตร
           ฤดูแล้ง               ประมาณ              1         เมตร
 
 
 
                        แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
เกิดจากงบประมาณของราชการในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ได้แก่
-       อ่างเก็บน้ำบ้านหนองจาน หมู่ที่ 3 (กรมชลประทานฯ) พื้นที่รับน้ำฝน 3.5 ตารางกิโลเมตร ความจุประมาณน้ำเก็บกัก 278,574 ลบ.ม. ขนาดกว้าง 994 เมตร ลึก 3.5 เมตร สร้างเสร็จ 25 มีนาคม 2536
-       อ่างเก็บน้ำบ้านหนองโค หมู่ที่ 1 (กรมพัฒนาที่ดินฯ) ความจุประมาณน้ำเก็บกัก 180,000 ลบ.ม.สร้างเสร็จ 2537
-       ฝายเก็บน้ำบ้านหนองจาน (อบต.) หมู่ที่ 3 แหล่งน้ำของฝายคลองลำลาก ปีก่อสร้างเสร็จ 2537 ขนาดกว้าง 10 เมตร สูง 2 เมตร
-       ฝายเก็บน้ำบ้านหนองโค (กรมพัฒนาที่ดินฯ) หมู่ที่ 3 แหล่งน้ำของฝายคลอง      ลำลาก ปีก่อสร้างเสร็จ 2544 ขนาดกว้าง 22 เมตร สูง 3 เมตร
-       ฝายเก็บน้ำหัวทำนบ หมู่ที่ 9 (อบต.) แหล่งน้ำของฝายคลองลำลากปีก่อสร้างเสร็จ 2540 ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 1.50 เมตร
 

 

สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 กันยายน 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 44.197.197.23
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,631,083

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.