ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     หมู่บ้านและประชากร 

หมู่บ้านและประชากร
หมู่บ้านและประชากร  

 หมู่บ้านและประชากร

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน   
 
   

ประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆ  จำนวน   9  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร(รวม)

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

หนองโค

หนองผักไร

หนองจาน

หนองตะแบก

เทพนิมิต

หนองบัว

ใหม่หนองบัว

เทพนิมิต

โคกพัฒนา

720

386

613

631

681

527

422

628

210

349

187

299

334

340

265

195

302

98

371

199

314

297

341

262

227

326

112

230

115

179

199

187

171

97

154

51

รวม

4,818

2,369

2,449

1,383

 

รวมประชากรทั้งสิ้น     4,818         คน

รวมจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น       1,383     หลังคาเรือน

ที่มา :  งานทะเบียนราษฎรอำเภอครบุรี      เดือน  พฤษภาคม  2549

 

 

แผนภูมิที่ 1       แสดงจำนวนประชากรในตำบลตะแบกบาน

 

 

ช่วงอายุ

ชาย  (คน)

หญิง  (คน)

รวม  (คน)

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม

1 ปีเต็ม - 2 ปี

3  ปีเต็ม – 5 ปี

6 ปีเต็ม - 11 ปี

12 ปีเต็ม -14 ปี

15 ปีเต็ม –17 ปี

18 ปีเต็ม -49 ปี

50 ปีเต็ม- 60 ปีเต็ม

60 ปีขึ้นไป

14

73

107

207

116

115

1,337

213

187

10

62

109

242

115

123

1,330

225

233

24

135

216

449

231

238

2,667

438

420

รวมทั้งหมด

2,376

2,449

4,818

 

ที่มา :  งานทะเบียนราษฎรอำเภอครบุรี      เดือนพฤษภาคม  2549

 

แผนภูมิที่ 2       แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ

 

สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,222,531

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.